Leveringsvoorwaarden:

Terms of delivery 

  Orders:
 1. Orders worden definitief gereserveerd na retournering van de door de afnemer getekende orderbevestiging van Van Aart Boomkwekerijen. Indien een order niet binnen 10 dagen is bevestigd door de afnemer wordt deze geannuleerd door van Aart Boomkwekerijen.
 2. Door ondertekening van de order geeft de afnemer aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.
 3. Prijzen zijn exclusief transportkosten. Indien Van Aart Boomkwekerijen het transport regelt, worden transportkosten direct bij de afnemer in rekening gebracht door de transporteur.
   
  Annulering:
 4. Definitieve orders kunnen alleen in overleg met Van Aart Boomkwekerijen geannuleerd worden. Indien de bestelde planten reeds gekweekt zijn zal Van Aart Boomkwekerijen trachten de geannuleerde planten door te verkopen aan een derde afnemer. Indien Van Aart Boomkwekerijen de geannuleerde planten niet kan doorverkopen in de volgens de order afgesproken leverperiode wordt 50% van de verkoopprijs in rekening gebracht aan de afnemer.
  Indien planten specifiek gekweekt zijn voor de afnemer kunnen deze niet geannuleerd worden. Dit geldt tevens voor coniferen. Coniferen worden door ons alleen op bestelling gekweekt.

  Levering:
 5. Afname van planten geschiedt in de op de order aangegeven periode. In afwijking van HBN 2008 gelden de volgende afleverperioden:
  • Voorjaarsleveranties worden afgeroepen voor 15 juni van het genoemde jaar, vanaf genoemde leverdatum. 
  • Zomerleveranties worden afgeroepen voor 31 augustus van het genoemde jaar.  
  • Najaarsleveranties kunnen worden afgeroepen vanaf 15 oktober en voor uiterlijk 15 januari van het volgende jaar. 
 6. Indien planten niet tijdig worden afgeroepen stellen wij de afnemer hiervan op de hoogte. Indien deze niet binnen 5 dagen reageert en de planten afroept houdt Van Aart Boomkwekerijen zich het recht voor planten af te leveren door een door ons gekozen transporteur. Kosten van het transport zijn voor rekening van de afnemer.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet volledig kunnen uitleveren van een order als gevolg van een laag slagingspercentage van de ge├źnte planten en/of beschikbaarheid van enthout.
 8. Indien mogelijk kunnen planten langer bij ons blijven staan in overleg. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht en indien nodig worden planten verpot naar een grotere potmaat. De kosten voor de levering in een volgende periode bedragen 10% van de afgesproken verkoopprijs. Kosten van verpotten zijn afhankelijk van potmaat en bindmaterialen.
   
  Retouren:
 9. Retouren worden alleen geaccepteerd indien wij een deugdelijke schriftelijke motivatie van de klacht ontvangen per fax, mail of post. Reclame geschiedt uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering.
 10. Retouren waarvoor geen deugdelijke motivatie van de klacht is ontvangen worden niet gecrediteerd.
 11. Indien in overleg met Van Aart Boomkwekerijen wordt afgesproken dat afgekeurde planten worden geretourneerd, dan zijn de transportkosten voor de retourzending voor rekening van Van Aart Boomkwekerijen.
   
  Betaling:
 12. Betaling geschiedt netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Er kan geen betalingskorting worden afgetrokken. 
   
  HBN:
 13. Overige voorwaarden conform Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN 2008)
  http://www.nbvb.nl/downloads/custompages/oP9hqzextCKWohm9.pdf